ЕДУКАТИВНИ ИГРИ

На оваа страна има линкови за едукативни игри кои можете да ги користите во наставата. Игрите се претежно за ученици од прво до трето одделение но има по нешто и за поголемите.

  • Музички игри

Музиката на дождот

Компонирам музика

Барби свири на пијано

  • Математички игри

МЕРЕЊЕ ДОЛЖИНА

МЕРЕЊЕ ВРЕМЕ

МЕРЕЊЕ ТЕЧНОСТИ

МЕРЕЊЕ МАСА

ПАРИ – ПЛАЌАЊЕ

ФОРМИРАЊЕ МНОЖЕСТВО СПОРЕД ДАДЕН БРОЈ

БРОЕЊЕ ДО 10

ФОРМУЛА-МНОЖЕЊЕ

ФОРМУЛА-ДЕЛЕЊЕ

ВСЕЛЕНСКИ-БРОДОВИ-СОБИРАЊЕ

ТРКА-ПАЈЧИЊА-ОДЗЕМАЊЕ

Таблица множење

Множење – пингвини

Лов на овошје – множење

Собирање

Собирање

Чевлички за бубачки – собирање

Одземање

Лов на овошје- одземање

Пеперутка – собирање и одземање

Определи ја математичката операција

Формирај математички израз – собирање

Читање часовник 1 ниво

Читање часовник 2 ниво

Читање часовник 3 ниво

Читање часовник 4 ниво

Читање часовник 5 ниво

  • Разни игри

СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ

Авантурите на Дино

Боенки

Од точка до точка, боење, цртање, сложувалки

  • Читање и пишување

http://slovarica.com/

  • Игри за логично размислување

Тест – интелигенција

Сложувалка буква А

Сложувалки – Броеви до 10 http://www.jigsawplanet.com/Metikosh/Broevi

Сложувалка – Пингвин

Што е потешко?

Пронајди ги разликите

Судоку

One comment on “ЕДУКАТИВНИ ИГРИ

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s