ЛИДИЈА

Изработките на оваа страница несебично ги сподели со блогот Изворче мојата драга другарка и колешка Лидија Реџовиќ одделенски наставник во ОУ „Братство -единство“

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ppt_ZIMA_po sliki ppt_

Автобуска станицаppt

ЦРВЕНКАПА_на ЦД (копира ј)ppt_

ЦВЕТ и ПЕПЕРУТКА_прер. по.сл.ppt

Прераскажување по слик и_УЛОВЕН ВЕЛОСИПЕДppt_

НОВ ВЕЛОСИПЕД_раск.по слики

ОПИС на пролетна гранка_ на ЦДppt_

ДОСЕТЛИВАТА МАЧКА_пре р.по.слики_

РАКОПИСНИВРЕДНАТА ПТИЦА_прер.по .сл.

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ

3C98~1

45EC~1

68DC~1

080C~1

4257~1

8024~1

B0C1~1

C3AB~1 (1)

CD5D~1

DB61~1

E908~1

F0B0~1

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

BASNA_gavranot i lisicata_NL_po grupi

DA POVTORIME LATINICA – samoocenuvawe

golema pocetna 2 dev_o

NASMEVKA PESNA

opis na predmet – igrachka

osmosmerka

Tazni bukvi (1)

za diktat za diktat d.m. i zv

zima

Гавранот и лисицата_2 del.do c

ГБУКВАПОВТОРУВАЊЕ_O

глаголи_O

ГОЛЕМА БУКВА_O (1)

голема почетна буква_O

Го откривам значењето на зборовите

ГО РАЗБИРАМ ЗНАЧЕЊЕТО НА ЗБОРОВИТЕ ВО РЕЧЕНИЦАТА

да составиме ПРАШАЛНИ ре ченици_O (2)

ДЕЛЕЊЕ НА ЗБОРОВИТЕ НА С ЛОГОВИ-mal format_O дополнување текст со ПРИ ДАВКИ_O

ЕСЕН-ЛАВИРИНТ-КРСТОЗ-ТЕК СТ (1)

за 1 дев_почетни линии

ЗА 1 ДЕВ_долен полукруг

ИМЕНКИ

Користам зборови (1)

ЛЕКТИРА

н.л.ГРДОТО.ПАЈЧЕ.превод.do c

НАСТ.Л-дом.рабГОЛЕМА БУК ВАгеог.поими_O

одредување реченици

ОДРЕЧНИ РЕЧЕНИЦИ

ОДРЕЧНИ РЕЧЕНИЦИ_O

ОПИС НА ЛИК ОПИС_придавки_O

Пишување честитки

Подвлечи ги придавките в о следниов текст_O

ПОДЦРТАЈ ГИ ИМЕНКИТЕ ВО ОВИЕ РЕЧЕНИЦИO (1) ПОСЛИКИ_ДОЛжносТИ-O

потврдни и одречни речен ици_O

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

ПРЕПИШИ ГИ ПРИДАВКИТЕ О ДТЕКСТОТ_O

ПРИДАВКИ-O ПРИДАВКИ_СИМПАТИЧНО_O реченици.знаци.латиница ракописна реченици.знаци. ракописна кирилица

РЕЧЕНИЦИТЕ ТРЕБА ДА БИДА Т ЈАСНИ_O

род и број кај ИМЕНКИТЕ_O (2). doc

РОД КАЈ ИМЕНКИТЕТ

самогласки и слогови_O (1)

СЛОГОВИ

СОСТАВУВАЊЕ РАСКАЗ ПО СЛИКИ

СОСТАВУВАЊЕ РЕЧЕНИЦИ И КРАТОК РАСКАЗ

ТОЧКИ И ГОЛЕМИ БУКВИ_O

ЧИТАЊЕ СО РАЗБИРАЊЕ

Шема_ПРЕРАСКАЖУВАЊЕ

МАТЕМАТИКА

3одд.игра.делливо со 2.3.4.5. 6

broevi do 5

KVADRATI-PRAVOAGOLNICI (1)

slagalica.snesko na sonce

snesko.povrzuvawe

test levo desno ,goredolu

ВЕСЕЛИ ГЕОМ.ФОРМИ (1)

игра.делливо со 2.3.4.do c

игра.делливо со 3.4.5.6. 7.8.

ИГРА пар непар

_игра ракета_+до 20 (1)

КОЦКИ СО РАЗЛИЧНА ГОЛЕМИ НА (1)

НИЗА ОД ГЕОМ.ФОРМИ-КИЛИМ (1). doc

ОБОЈ ГИ ГЕОМ.ТЕЛА (1)

ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА

soobr.igra

обој ги животните што сп ијат ЗИМСКИ СОН

СЕМЕЈСТВО

што знам за здравјето

што знам за зимата

4 thoughts on “ЛИДИЈА”

  1. Прекрасната Лиде, колегијалноста нејзина нема граници….Поздрав голем и до Вас драга колешке која несебично споделувате

    Ми се допаѓа

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

ЗА УЧЕНИЦИТЕ – ИЗВОР НА ЗНАЕЊЕ, ЗА КРЕАТИВНИТЕ НАСТАВНИЦИ – ИЗВОР НА ИДЕИ.

ШКОЛСКА ТОРБА

БЛОГ ЗА УЧИТЕЉЕ

ИЗВОРЧЕ - МАКЕДОНИЈА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ - ИЗВОР НА ЗНАЕЊЕ, ЗА КРЕАТИВНИТЕ НАСТАВНИЦИ - ИЗВОР НА ИДЕИ.

Pogled kroz prozor

Digitalni časopis za obrazovne stručnjake

Twitterova družina

nove tehnologije u nastavi

Lidijin kutak

O svemu što bi moglo zanimati obrazovne stručnjake

Учитељица Мира Стевковић

ОШ "Јосиф Маринковић", Нови Бечеј

Mатематиком до снова

занимљиви задаци, такмичењa...

Настава 2.0

Примена на Веб 2.0 во настава

Челичната Дама

за сите кои ја сакаат реалноста

%d bloggers like this: