ЛИДИЈА

Изработките на оваа страница несебично ги сподели со блогот Изворче мојата драга другарка и колешка Лидија Реџовиќ одделенски наставник во ОУ „Братство -единство“

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ppt_ZIMA_po sliki ppt_

Автобуска станицаppt

ЦРВЕНКАПА_на ЦД (копира ј)ppt_

ЦВЕТ и ПЕПЕРУТКА_прер. по.сл.ppt

Прераскажување по слик и_УЛОВЕН ВЕЛОСИПЕДppt_

НОВ ВЕЛОСИПЕД_раск.по слики

ОПИС на пролетна гранка_ на ЦДppt_

ДОСЕТЛИВАТА МАЧКА_пре р.по.слики_

РАКОПИСНИВРЕДНАТА ПТИЦА_прер.по .сл.

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ

3C98~1

45EC~1

68DC~1

080C~1

4257~1

8024~1

B0C1~1

C3AB~1 (1)

CD5D~1

DB61~1

E908~1

F0B0~1

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

BASNA_gavranot i lisicata_NL_po grupi

DA POVTORIME LATINICA – samoocenuvawe

golema pocetna 2 dev_o

NASMEVKA PESNA

opis na predmet – igrachka

osmosmerka

Tazni bukvi (1)

za diktat za diktat d.m. i zv

zima

Гавранот и лисицата_2 del.do c

ГБУКВАПОВТОРУВАЊЕ_O

глаголи_O

ГОЛЕМА БУКВА_O (1)

голема почетна буква_O

Го откривам значењето на зборовите

ГО РАЗБИРАМ ЗНАЧЕЊЕТО НА ЗБОРОВИТЕ ВО РЕЧЕНИЦАТА

да составиме ПРАШАЛНИ ре ченици_O (2)

ДЕЛЕЊЕ НА ЗБОРОВИТЕ НА С ЛОГОВИ-mal format_O дополнување текст со ПРИ ДАВКИ_O

ЕСЕН-ЛАВИРИНТ-КРСТОЗ-ТЕК СТ (1)

за 1 дев_почетни линии

ЗА 1 ДЕВ_долен полукруг

ИМЕНКИ

Користам зборови (1)

ЛЕКТИРА

н.л.ГРДОТО.ПАЈЧЕ.превод.do c

НАСТ.Л-дом.рабГОЛЕМА БУК ВАгеог.поими_O

одредување реченици

ОДРЕЧНИ РЕЧЕНИЦИ

ОДРЕЧНИ РЕЧЕНИЦИ_O

ОПИС НА ЛИК ОПИС_придавки_O

Пишување честитки

Подвлечи ги придавките в о следниов текст_O

ПОДЦРТАЈ ГИ ИМЕНКИТЕ ВО ОВИЕ РЕЧЕНИЦИO (1) ПОСЛИКИ_ДОЛжносТИ-O

потврдни и одречни речен ици_O

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

ПРЕПИШИ ГИ ПРИДАВКИТЕ О ДТЕКСТОТ_O

ПРИДАВКИ-O ПРИДАВКИ_СИМПАТИЧНО_O реченици.знаци.латиница ракописна реченици.знаци. ракописна кирилица

РЕЧЕНИЦИТЕ ТРЕБА ДА БИДА Т ЈАСНИ_O

род и број кај ИМЕНКИТЕ_O (2). doc

РОД КАЈ ИМЕНКИТЕТ

самогласки и слогови_O (1)

СЛОГОВИ

СОСТАВУВАЊЕ РАСКАЗ ПО СЛИКИ

СОСТАВУВАЊЕ РЕЧЕНИЦИ И КРАТОК РАСКАЗ

ТОЧКИ И ГОЛЕМИ БУКВИ_O

ЧИТАЊЕ СО РАЗБИРАЊЕ

Шема_ПРЕРАСКАЖУВАЊЕ

МАТЕМАТИКА

3одд.игра.делливо со 2.3.4.5. 6

broevi do 5

KVADRATI-PRAVOAGOLNICI (1)

slagalica.snesko na sonce

snesko.povrzuvawe

test levo desno ,goredolu

ВЕСЕЛИ ГЕОМ.ФОРМИ (1)

игра.делливо со 2.3.4.do c

игра.делливо со 3.4.5.6. 7.8.

ИГРА пар непар

_игра ракета_+до 20 (1)

КОЦКИ СО РАЗЛИЧНА ГОЛЕМИ НА (1)

НИЗА ОД ГЕОМ.ФОРМИ-КИЛИМ (1). doc

ОБОЈ ГИ ГЕОМ.ТЕЛА (1)

ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА

soobr.igra

обој ги животните што сп ијат ЗИМСКИ СОН

СЕМЕЈСТВО

што знам за здравјето

што знам за зимата

4 thoughts on “ЛИДИЈА

  1. Прекрасната Лиде, колегијалноста нејзина нема граници….Поздрав голем и до Вас драга колешке која несебично споделувате

    Ми се допаѓа

Напиши одговор на Tulaj Откажи одговор

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s