ИГРИ – МАТЕМАТИКА

ИГРИ СО ПАРИ

Screenshot_1

ИГРИ ЗА ЧИТАЊЕ КАЛЕНДАР

https://mathsframe.co.uk/en/resources/playgame/261

ИГРИ СО ПРОЦЕНТИ

http://www.ictgames.com/equivalence.html

https://mathsframe.co.uk/en/resources/playgame/120

https://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?b=maths/percentages

СИМУЛАЦИЈА ЗА МЕРЕЊЕ ВОЛУМЕН СО МЕНЗУРА

http://www.teachingmeasures.co.uk/capacity/classcap/capacitywithlitres.html

ИГРА – ПРОЦЕНУВАЊЕ И МЕРЕЊЕ АГЛИ

https://www.mathplayground.com/alienangles.html

ИГРА – МЕРЕЊЕ АГЛИ

https://www.mathplayground.com/measuringangles.html

ИГРА – ПРАВИМЕ КОЛАЧИ ( МЕРЕЊЕ)

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/maths/games/alien_cookbook/big_sound/full.shtml

УДВОЈУВАЊЕ ПРЕПОЛОВУВАЊЕ ДЕЛЕЊЕ …..

http://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

ЕДНАКВОСТ МЕЃУ ДРОПКА И ДЕЦИМАЛЕН БРОЈ

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/FractionsToDecimals.htm

ПОДРЕДУВАЊЕ ДРОПКИ

http://www.kidsmathgamesonline.com/numbers/fractions.html

ДРОПКИ – НАОЃАЊЕ ДЕЛ ОД БРОЈ

http://www.snappymaths.com/counting/fractions/interactive/unitsharing/unitsharing.htm

ЗА ВЕЖБАЊЕ ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ БРОЕВИ

https://www.echalk.co.uk/maths/dfes_numeracy/Assets/thermometer_flash.swf

Screenshot_1 

  kerolov-dijagram   

untitled

    Screenshot_1    

Untitled

Untitled

 Untitled

Untitled 3Untitled

tablica

1

Собирање со разложување

Untitled

Бројна оска

Screenshot-11

КЕРОЛОВ ДИЈАГРАМ

СликаОдЕкранот

Мерење маса

klovn

календар

СликаОдЕкранот

множење

СликаОдЕкранот

симетрија

СликаОдЕкранот

таблица множење

вредност на цифрите

СликаОдЕкранот

СИМЕТРИЈА

СликаОдЕкран-3

именување според страните

СликаОдЕкранот

ЧАСОВНИК

СликаОдЕкранот

ТАБЛИЦА МНОЖЕЊЕ

собирање со премин

СликаОдЕкран-1

собирање

СликаОдЕкранот

нумеричка вага

СликаОдЕкранот

магичен квадрат

СликаОдЕкранот

парови десетки до 100

СликаОдЕкранот

заокружување

СликаОдЕкран-2

БРОЕЊЕ ПО 10

СликаОдЕкран-3

дополни низа

СликаОдЕкран-4

дополни низа 2

СликаОдЕкран-2

бројач

СликаОдЕкран-1

броење по 2 до 20

СликаОдЕкран-2

ИГРА – ЧАСОВНИК 2

СликаОдЕкранот

делење

СликаОдЕкран-1

бројна оска

СликаОдЕкранот

ДВОЈНО ПОВЕЌЕ

СликаОдЕкран-3

одземање – 20

СликаОдЕкран-1

собирање  20

СликаОдЕкран-2

собирање до 20

desetki i edinici

 

desetki i edinici 2

ДЕСЕТКИ И ЕДИНИЦИ

nizi

низи броеви

buba

парни и непарни

broenje

броење по 1, 2, 3…10

Screenshot_1

8 comments on “ИГРИ – МАТЕМАТИКА

  1. Пингување: Matematičke igre | Oblak znanja za učitelje

  2. Пингување: Математичке игре | МАТЕМАТИКА

  3. Пингување: ИГРИ – МАТЕМАТИКА | Совице у акцији

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s