ИГРИ – МАТЕМАТИКА

ИГРИ СО ПАРИ

Screenshot_1

ИГРИ ЗА ЧИТАЊЕ КАЛЕНДАР

https://mathsframe.co.uk/en/resources/playgame/261

ИГРИ СО ПРОЦЕНТИ

http://www.ictgames.com/equivalence.html

https://mathsframe.co.uk/en/resources/playgame/120

https://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?b=maths/percentages

СИМУЛАЦИЈА ЗА МЕРЕЊЕ ВОЛУМЕН СО МЕНЗУРА

http://www.teachingmeasures.co.uk/capacity/classcap/capacitywithlitres.html

ИГРА – ПРОЦЕНУВАЊЕ И МЕРЕЊЕ АГЛИ

https://www.mathplayground.com/alienangles.html

ИГРА – МЕРЕЊЕ АГЛИ

https://www.mathplayground.com/measuringangles.html

ИГРА – ПРАВИМЕ КОЛАЧИ ( МЕРЕЊЕ)

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/maths/games/alien_cookbook/big_sound/full.shtml

УДВОЈУВАЊЕ ПРЕПОЛОВУВАЊЕ ДЕЛЕЊЕ …..

http://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

ЕДНАКВОСТ МЕЃУ ДРОПКА И ДЕЦИМАЛЕН БРОЈ

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/FractionsToDecimals.htm

ПОДРЕДУВАЊЕ ДРОПКИ

http://www.kidsmathgamesonline.com/numbers/fractions.html

ДРОПКИ – НАОЃАЊЕ ДЕЛ ОД БРОЈ

http://www.snappymaths.com/counting/fractions/interactive/unitsharing/unitsharing.htm

ЗА ВЕЖБАЊЕ ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ БРОЕВИ

https://www.echalk.co.uk/maths/dfes_numeracy/Assets/thermometer_flash.swf

Screenshot_1

 

kerolov-dijagram

     

untitled
Screenshot_1

        

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled 3
Untitled
tablica
1
Собирање со разложување
Untitled
Бројна оска
Screenshot-11
КЕРОЛОВ ДИЈАГРАМ
СликаОдЕкранот
Мерење маса
klovn
календар
СликаОдЕкранот
множење
СликаОдЕкранот
симетрија
СликаОдЕкранот
таблица множење
вредност на цифрите
СликаОдЕкранот
СИМЕТРИЈА
СликаОдЕкран-3
именување според страните
СликаОдЕкранот
ЧАСОВНИК
СликаОдЕкранот
ТАБЛИЦА МНОЖЕЊЕ

собирање со премин

СликаОдЕкран-1
собирање
СликаОдЕкранот
нумеричка вага
СликаОдЕкранот
магичен квадрат
СликаОдЕкранот
парови десетки до 100
СликаОдЕкранот
заокружување
СликаОдЕкран-2
БРОЕЊЕ ПО 10
СликаОдЕкран-3
дополни низа
СликаОдЕкран-4
дополни низа 2
СликаОдЕкран-2
бројач
СликаОдЕкран-1
броење по 2 до 20
СликаОдЕкран-2
ИГРА – ЧАСОВНИК 2
СликаОдЕкранот
делење
СликаОдЕкран-1
бројна оска
СликаОдЕкранот
ДВОЈНО ПОВЕЌЕ
СликаОдЕкран-3
одземање – 20
СликаОдЕкран-1
собирање  20
СликаОдЕкран-2
собирање до 20
desetki i edinici

 

desetki i edinici 2
ДЕСЕТКИ И ЕДИНИЦИ
nizi
низи броеви
buba
парни и непарни
broenje
броење по 1, 2, 3…10
Screenshot_1

8 thoughts on “ИГРИ – МАТЕМАТИКА”

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

ЗА УЧЕНИЦИТЕ – ИЗВОР НА ЗНАЕЊЕ, ЗА КРЕАТИВНИТЕ НАСТАВНИЦИ – ИЗВОР НА ИДЕИ.

ШКОЛСКА ТОРБА

БЛОГ ЗА УЧИТЕЉЕ

ИЗВОРЧЕ - МАКЕДОНИЈА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ - ИЗВОР НА ЗНАЕЊЕ, ЗА КРЕАТИВНИТЕ НАСТАВНИЦИ - ИЗВОР НА ИДЕИ.

Pogled kroz prozor

Digitalni časopis za obrazovne stručnjake

Twitterova družina

nove tehnologije u nastavi

Lidijin kutak

O svemu što bi moglo zanimati obrazovne stručnjake

Учитељица Мира Стевковић

ОШ "Јосиф Маринковић", Нови Бечеј

Mатематиком до снова

занимљиви задаци, такмичењa...

Настава 2.0

Примена на Веб 2.0 во настава

Челичната Дама

за сите кои ја сакаат реалноста

%d bloggers like this: