МАТЕМАТИЧКИ ИГРИ

ИНТЕРАКТИВНА ТАБЕЛА 100

ПАРНИ И НЕПАРНИ БРОЕВИ

ПОДРЕДУВАЊЕ БРОЕВИ ВО НИЗА

РАЗЛОЖУВАЊЕ НА БРОЕВИТЕ НА: С, Д, Е

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА БРОЕВИТЕ СО МАНИПУЛАТИВИ

СОБИРАЊЕ ДО 20 – БРОДЧИЊА

СОБИРАЊЕ ДО 20 – ТРКА

ОДЗЕМАЊЕ ДО 20

ДВОЈНО – УДВОЈУВАЊЕ

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСТОТО НА БРОЈОТ НА БРОЈНА ОСКА

ДЕЛЕЊЕТО КАКО ГРУПИРАЊЕ

НАМЕСТИ ГО ЧАСОВНИКОТ

БРОЕЊЕ ПО 2 ,3, 4 …. 10

МНОГУ МАТЕМАТИЧКИ ИГРИ НА ЕДНО МЕСТО

ЗАОКРУЖУВАЊЕ БРОЕВИ

ПАРОВИ БРОЕВИ ОД ПОЛНИ ДЕСЕТКИ – НАПРАВИ 100

НУМЕРИЧКА ВАГА

УШТЕ КОЛКУ ДО…. 65+Х=70

ИНТЕРАКТИВЕН ЧАСОВНИК

СИМЕТРИЈА

СИМУЛАТОР ЗА МНОЖЕЊЕ

ЧИТАЊЕ КАЛЕНДАР

МЕРЕЊЕ МАСА

КЕРОЛОВ ДИЈАГРАМ

ИГРА СО СИТЕ МАТЕМАТИЧКИ ОПЕРАЦИИ

ДЕЛЕЊЕ СО ГРУПИРАЊЕ

ЧИТАЊЕ КООРДИНАТИ

МЕРЕЊЕ ДОЛЖИНИ ВО ЦЕНТИМЕТРИ

ИГРИ СО МЕРКИ

ДРОПКИ

КОЛКУ Е ЧАСОТ

ИГРИ СО ПАРИ

ДРОПКИ, ДЕЦИМАЛИ, ПРОЦЕНТИ

ПРОЦЕНУВАЊЕ И МЕРЕЊЕ АГЛИ

МЕРЕЊЕ АГЛИ

ЕДНАКВОСТ МЕЃУ ДРОПКА И ДЕЦИМАЛЕН БРОЈ

ПОДРЕДУВАЊЕ ДРОПКИ

ДРОПКИ – НАОЃАЊЕ ДЕЛ ОД БРОЈ

 

     

        

8 thoughts on “МАТЕМАТИЧКИ ИГРИ

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s