ИГРИ – МАТЕМАТИКА

ИГРИ ЗА ЧИТАЊЕ КАЛЕНДАР

https://mathsframe.co.uk/en/resources/playgame/261

ИГРИ СО ПРОЦЕНТИ

http://www.ictgames.com/equivalence.html

https://mathsframe.co.uk/en/resources/playgame/120

https://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?b=maths/percentages

СИМУЛАЦИЈА ЗА МЕРЕЊЕ ВОЛУМЕН СО МЕНЗУРА

http://www.teachingmeasures.co.uk/capacity/classcap/capacitywithlitres.html

ИГРА – ПРОЦЕНУВАЊЕ И МЕРЕЊЕ АГЛИ

https://www.mathplayground.com/alienangles.html

ИГРА – МЕРЕЊЕ АГЛИ

https://www.mathplayground.com/measuringangles.html

ИГРА – ПРАВИМЕ КОЛАЧИ ( МЕРЕЊЕ)

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/maths/games/alien_cookbook/big_sound/full.shtml

УДВОЈУВАЊЕ ПРЕПОЛОВУВАЊЕ ДЕЛЕЊЕ …..

http://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

ЕДНАКВОСТ МЕЃУ ДРОПКА И ДЕЦИМАЛЕН БРОЈ

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/FractionsToDecimals.htm

ПОДРЕДУВАЊЕ ДРОПКИ

http://www.kidsmathgamesonline.com/numbers/fractions.html

ДРОПКИ – НАОЃАЊЕ ДЕЛ ОД БРОЈ

http://www.snappymaths.com/counting/fractions/interactive/unitsharing/unitsharing.htm

ЗА ВЕЖБАЊЕ ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ БРОЕВИ

https://www.echalk.co.uk/maths/dfes_numeracy/Assets/thermometer_flash.swf

untitledvenov-dijagram              kerolov-dijagram

untitled            Screenshot_1

бројачUntitled

1    Untitled

Untitled        Untitled

Untitled   Untitled

Untitled

Untitled 3          Untitled2

Untitled

tablica

1

Собирање со разложување

Untitled

Бројна оска

Untitled

Математички помагала

Screenshot-1

Screenshot-11

КЕРОЛОВ ДИЈАГРАМ

СликаОдЕкранот

Мерење маса

klovn

календар

Читање време

1

течности 1

СликаОдЕкранот

множење

СликаОдЕкранот

симетрија

СликаОдЕкранот

таблица множење

СликаОдЕкранот

собирање мали бр.

СликаОдЕкранот

ДОЛЖИНА

споредување до 1000

вредност на цифрите

СликаОдЕкранот

работа -податоци

СликаОдЕкранот

СИМЕТРИЈА

СликаОдЕкран-5

2 Д

СликаОдЕкран-4

ТРИАГОЛНИЦИ

СликаОдЕкран-3

именување според страните

СликаОдЕкран-2

форми со прав агол

СликаОдЕкран-1

Керолов дијаграм

СликаОдЕкран-1

направи задача

СликаОдЕкранот

РАБОТА СО ПОДАТОЦИ

СликаОдЕкранот

ЧАСОВНИК

СликаОдЕкранот

ТАБЛИЦА МНОЖЕЊЕ

СликаОдЕкранот

ПАРИ

СликаОдЕкран-1

ИГРИ СО МОЛИ

СликаОдЕкран-1

МНОЖЕЊЕ

СликаОдЕкранот

собирање со премин

СликаОдЕкран-1

собирање

СликаОдЕкранот

нумеричка вага

СликаОдЕкранот

магичен квадрат

СликаОдЕкранот

парови десетки до 100

СликаОдЕкранот

заокружување

СликаОдЕкран-1

вредност на цифри

СликаОдЕкран-5

ЗА ДВА ПОМАЛКУ

СликаОдЕкранот

СликаОдЕкран-2

БРОЕЊЕ ПО 10

СликаОдЕкран-3

дополни низа

СликаОдЕкран-4

дополни низа 2

СликаОдЕкранот

калкулатор

СликаОдЕкран-2

бројач

СликаОдЕкран-1

броење по 2 до 20

СликаОдЕкран-2

ИГРА – ЧАСОВНИК 2

СликаОдЕкранот

читање време

СликаОдЕкранот

преполовување

СликаОдЕкран-1

бројна оска

СликаОдЕкранот

ДВОЈНО ПОВЕЌЕ

СликаОдЕкран-3

одземање – 20

СликаОдЕкран-1

собирање  20

СликаОдЕкран-2

собирање до 20

KOCKI

парови броеви

broevi cij zbir e 6,7,8,9,

парови броеви

ДВОЦИФРЕНИ БРОЕВИ
Д и Е

desetki i edinici

desetki i edinici 2

ДЕСЕТКИ И ЕДИНИЦИ

nizi

низи броеви

 

buba

парни и непарни

broenje

броење по 1, 2, 3…10

Screenshot_1

8 comments on “ИГРИ – МАТЕМАТИКА

  1. Пингување: Matematičke igre | Oblak znanja za učitelje

  2. Пингување: Математичке игре | МАТЕМАТИКА

  3. Пингување: ИГРИ – МАТЕМАТИКА | Совице у акцији

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s