Инклузија

На оваа страна има примери на  долгорочни и среднорочни индивидуални образовни планови од I до V одд. Тоа се планови за еден ученик. Квалитетот на плановите не е ист затоа што со текот на годините истите се усовршувани. Најдобра верзија се разбира се плановите за петто одделение. Ги објавувам сите и покрај тоа што некои не се целосни,  за да им послужат како пример на колешки од сите одделенија.

Inkluzija- IOP – III odd

Inkluzija- IOP – II odd

Inkluzija – IOP – I odd

Inkluzija – IOP – IV odd

Inkluzija – IOP – V odd

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s