Следење и оценување

Nov evidenten list 2019 – 20 – opisno I – III

Shema za evidenten list za I trimesechie za IV i V odd

Shema evidenten list za III trimesechie za IV i V odd.

Shema za evidenten list od I – III odd.

ЗА ОПИСНО ОЦЕНУВАЊЕ  V одд.

OCENI po nivoa za I trimesechie V odd

ЗА ОПИСНО ОЦЕНУВАЊЕ  IV одд.

Nivoa – prv kvartal IV odd.

Nivoa – tret kvartal IV odd

ЗА ОПИСНО ОЦЕНУВАЊЕ  III одд.

Godishna ocena po nivoa – III odd

Polugodishi oceni za III po nivoa – 2016

OPISNA OCENA – I tromesechie – VISOKO NIVO – трето одделение

Nivoa za opisno ocenuvanje – prv kvartal – III odd

ЗА ОПИСНО ОЦЕНУВАЊЕ  II одд.

Godishni oceni za II odd. vo tri nivoa

OPISNI OCENI ZA III TRIMESECIE II ODD.

Kriteriumi na ocenuvanje II odd.

KRITERIUMI ZA OCENUVANJE POVEDENIE

MATEMATIKA standardi za II odd.

Polugodishna opisna ocena za II odd – Visoko nivo

Najvisoko nivo I trimesecje II odd.

ЗА ОПИСНО ОЦЕНУВАЊЕ  I одд.

GODISHNA OCENA ZA I ODD. – NAJVISOKO NIVO 2

OPIS OCENA I polugodie I odd

 

Правилникот за измена и дополнување на правилникот за интерна проверка….   содржи доста промени, па според тоа промени направив и јас. Документот за следење по ученик го отстранив затоа што сега со измените се бара од наставникот да приложи најмалку 10 трудови или инструменти за следење на учениците. Еве ја мојата нова евиденција за следење по ученик. Изработив за македонски јазик, математика, запознавање на околината и музичко образование. Престанав со работа кога објавија дека од министерство ќе дадат распоред за проверка. Сватив дека се додека немаш распоред нема потреба да ја изработуваш оваа евиденција. Јас решив во иднина да бележам во мојата евиденција која се состои од чек листи и да собирам изработки од децата, на крај кога ќе го добијам распоредот ги препишувам индикаторите и знаците од чек листата и ете инструмент по ученик. Во оваа евиденција се внесени индикаторите и датумите од следењата врз основа на наставни ливчиња и тестови.  Не верувам дека ќе Ви послужи како таква, но можеби ќе Ви даде идеја за да си изработите сами.

SLEDENJE PO UCENIK 2

Pravilnik za intrno ocenuvanje na nastavnikot_osnovno_1

Упатство за примена на Правилникот за интерна проверка

Евидентен лист за следење на активноста, социјализацијата и односот кон работата на учениците.

SKALI NA PROCENKA ZA MAKEDONSKI

Sledenje aktivnost, ucenje, rabota

Табели во „ексел“ во кои треба само да ги внесете податоците.

Tабела 1 – полугодишен / годишен успех во V одд.

Tабела 2 – полугодишен / годишен успех

Аналитички лист во кој се внесуваат бодовите од изработен тест што пресметува успех по ученик, по прашање и среден успех на тестот. Исто така може да се искористи и за полугодишени годишен успех.

Аналитички листови за ТЕСТ

 

 

6 thoughts on “Следење и оценување

Напиши одговор на Izabela Откажи одговор

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s