Cambridge

  Наставниците од првата генерација кои ги посетија и ги посетуваат обуките за реализирање на наставните програми по математика и природни науки според Кембриџ програмата, ги објавуваат своите трудови (дневни подготовки) во новоотворената група на ФБ. Јас решив да ги соберам и класифицирам по предмети и одделенија и да ги објавам на оваа страна. Збирката ќе ја дополнувам како што колешките ќе објавуваат. На овој начин ќе формираме база од подготовки која ќе ни ја олесни работата. Искрено се надевам дека колешките нема да ми замерат што ги превземам нивните трудови. Трудовите ги објавувам во нивната изворна форма без никакви измени (освен во именувањето на документите за полесно пронаоѓање на потребната подготовка)

Долгорочни и среднорочни планирања

Srednoroco Prirodni nauki II pol

matematikaiioddbiljana-140825124957-phpapp01 dolgorocno

planiranje matematika za 3 odd 1

srednorocno planiranje matematika za 3 odd brane

Srednorocno za prvo odd-matematika

долгорочно и среднорочно планирање-природни науки прво одд.

планирање по математика КЕМБРИЏ 1 одд

ДОЛГОРОЧНИ И СРЕДНОРОЧНИ ПЛАНИРАЊА ЗА II одд ОД ДАНЕ КРАПЧЕВ

DOLGOROCNO I SREDNOROCNO MATEMATIKA

DOLGOROCNO I SREDNOROCNO MATEMATIKA

DOLGOROCNO I SREDNOROCNO PRIRODNI NAUKI II odd

 Упатства за планирање (среднорочни планови) – ПРИРОДНИ НАУКИ

upatstvo za planiranje_1 odd– прво полугодие

upatstvo za planiranje_2 odd– прво полугодие

upatstvo za planiranje_3 odd– прво полугодие

Upatstvo-prirodni nauki-I-2-polugodie

Upatstvo-prirodni nauki-II-2-polugodie

Upatstvo-prirodni nauki-III-2-polugodie

Упатства за планирање (среднорочни планови) -МАТЕМАТИКА

upatstvo-za-planiranje-1-odd-matematika I polugodie

MATEMATIKA I ODD_VTORO POLUGODIE

upatstvo-za-planiranje-2-odd-matematika I polugodie

MATEMATIKA II ODD_VTORO POLUGODIE

upatstvo-za-planiranje-3-odd-matematika I polugodie

MATEMATIKA III ODD VTORO POLUGODIE

 

Обрасци за подготовки

MAT obrazec za podgotovki

PN obrazec za podgotovki

I одделение

МАТЕМАТИКА

MAT – Problemski zadaci so pari I odd

MAT Razlozuvanje na dvocif. br. na desetki i edinici I odd

MAT Sobiranje ednakvi sobiroci I odd

MAT Razlozuvanje na dvocif. br. na desetki i edinici I odd

MAT Sobiranje ednakvi sobiroci I odd

MAT Cita i pisuva broevi do 20 I odd.

MAT Imenuvanje formi -geometrija -I odd.  prezentacija 2D formi-geometrija- I odd

MAT broime do 20 I odd

MAT Broevi do 100 -I

MAT – Niza od broevi do 20 I

ПРИРОДНИ НАУКИ

PN Razliki megu zivotni i rastenija I odd

RABOTEN LIST RAZLIKI MEGU RASTENIJA I ZIVOTNI

PN – Mozam da vkusam- I odd

PN-Imenuvanje delovi na teloto- Iodd

PN – Mozam da vkusam- I

PN Setila I odd        Rab.list.Moite setila I odd

PN Cista voda za pienje I odd  

rab.l. – cista voda za pienje I odd

PN Setila 1odd

PN Po sto smeslicni I

PN_razliki_rastenija_zivotni_I_odd

raboten_list_razlika_rastenija_zivorni_I_odd

PN Delovi na teloto I

PN istrazuvanje – mirisi I

PN Setila I

PN – Vodootpornist na materijalite I

setila za miris- prezentacija

II одделение

МАТЕМАТИКА

MAT Cita vreme polovina cas II odd

MAT Cita vreme polovina cas II odd

MAT Prepoznava i pisuva dropki II odd

MAT parni-neparni- II

MAT Parovi broevi so zbir 10 i 20.II odd.

MAT Parovi na broevi do 10 i20 II odd

ТАБЕЛА 100

MAT 2 D i 3D formi

MAT Zaokruzuvanje dvocif broevi II

nastaven list -zaokruzuvanje dvocif br.

MAT rabota_so_podatoci- Kerolov dijagram_II_odd

kerolov_dijagram_II_odd

MAT. Broj i reshavanje problem II

MAT 3D formi II

MAT 3D nastaven list II

MAT -Broevi do 100 II

MAT – Broevi megu polni desetki II

MAT osnovni i redni broevi II   Redni broevi

ПРИРОДНИ НАУКИ

PN Bezbedno koristenje na el energija II odd

PN Kako raboti dzebna svetilka II

PN Prirodni i veshtacki izvori na energija II odd

PN Bezbedno koristenje na el energija II odd

PN Kako raboti dzebna svetilka II

PN – Prirodni i veshtacki izvori na svetlina II odd

PN kako da napravam strujno II odd

PN Domashni i divi zivotni II odd

PN -II odd. Fizika – Svetlina i temnina – Golemi i mali senki … II odd.

PN-rastvoranje-IIodd.

PN Rastvoruvaci II odd

PN Senki II odd

PN- Senki II odd

PN Nacin na menuvanje na formite II

PN Prirodni i veshtacki izvori na energija II

PN Tegnenje i gmecenje II

PN-kako raboti dzebna svetilka II  kako raboti dzebna svetilka

PN Karakteristiki na materijali II

PN prirodni i vestacki izvori na svetlina – II

Samoocenuvanje – prirodni i vestacki izvori na energija

PN Rastvoruvaci II

PN Tegnenje i gmecenje II

 

III одделение

МАТЕМАТИКА

MAT proveruvanje na sobiranjeto III odd

MAT merki za vreme III odd MAT

Mnoz dvocifrenbroj so brojot 10 III odd

MAT Podreduvanje dvocif i trocif broevi III odd

MAT Mnoz dvocifrenbroj so brojot 10 III odd

MAT merki za vreme III odd

MAT Podreduvanje dvocif i trocif broevi III odd

MAT proveruvanje nasobiranjeto III odd

MAT 2D i 3D formi III odd

MAT prepoz, imenuv i crtanje 2 D formi III odd

MAT Pravi agli vo 2D formi III

MAT Presmetuvanje III

MAT – 2 D formi III

MAT – broevi do 20 III

MAT Merenje III

MAT – merenje, reshavanje problem III

MAT Merki za dolzina III

ПРИРОДНИ НАУКИ

PN Delovi na rastenie III odd

PN Grupiranje zivi sustestva III

PN Sporeduvanje materijali III odd

PN Delovi na rastenijata III

PN Navodnuvanje III

PN delovi na rastenija 2 III

PN Delovi na rastenija III

PN Dvizenje 2 III

PN Dvizenje III

Dvizenje

PN – So voda ili bez voda III

ЗА УЧЕНИЦИТЕ – ИЗВОР НА ЗНАЕЊЕ, ЗА КРЕАТИВНИТЕ НАСТАВНИЦИ – ИЗВОР НА ИДЕИ.

ШКОЛСКА ТОРБА

БЛОГ ЗА УЧИТЕЉЕ

ИЗВОРЧЕ - МАКЕДОНИЈА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ - ИЗВОР НА ЗНАЕЊЕ, ЗА КРЕАТИВНИТЕ НАСТАВНИЦИ - ИЗВОР НА ИДЕИ.

Pogled kroz prozor

Digitalni časopis za obrazovne stručnjake

Twitterova družina

nove tehnologije u nastavi

Lidijin kutak

O svemu što bi moglo zanimati obrazovne stručnjake

Учитељица Мира Стевковић

ОШ "Јосиф Маринковић", Нови Бечеј

Mатематиком до снова

занимљиви задаци, такмичењa...

Настава 2.0

Примена на Веб 2.0 во настава

Челичната Дама

за сите кои ја сакаат реалноста

%d bloggers like this: