WebQuest

ВОВЕД

Основно училиште:„Дане Крапчев“- Скопје

Име и презиме на наставникот: Метикош Тања

Одделение: II

Дата:02.06.2010 год.

Предмет: Македонски јазик

Наставна тема: Јазик

Часот е реализиран како час за тематско повторување со цел да се повторат и систематизираат стекнатите знаења од темата „Јазик“.и воедно како подготовка за тематски тест Замислен е како квиз во кој учениците одговараат на прашања со повеќечлен избор.

Оваа форма на квиз е многу погодна за повторување затоа што :

 • сите ученици се вклучени и активни
 • учениците веднаш добиваат повратна информација за точноста на одговорот.
 • имаат можност да размислат повторно и да ја корегираат својата грешка
 • секој ученик по три т.е. четири обиди доаѓа до точниот одговор
 • сите ученици ја завршуваат задачата, имаат чуство на задоволство и им се зголемува самодовербата
 • самооценувањето им овозможува да воочат колку научиле и на што треба да обрнат вниманиеВо паралелката во која беше реализиран часот има ученици со посебни

  потреби кои сеуште не се описменети и ученици кои имаат потешкотии со читањето и пишувањето, за нив се предвидени диференцирани цели и задачи според нивните потреби и способности. За секое ниво е подготвена задача во Impress.

 • ПОДГОТОВКА – ЈАЗИК – ПОВТОРУВАЊЕ
 • ЛИСТ ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ 1час
 • ЧЕК ЛИСТА ЗА СЛЕДЕЊЕ 1час
 • WEB QUEST-КВИЗ
 • КВИЗ ЈАЗИК
 • ПИШУВАЊЕ
 • ПОЧЕТНА БУКВА

НАПОМЕНА: При работата на  исклучително да се клика на поставените линкови за да функционира правилно.

Линкот меѓу WebQuest-от и квизот нема да ви функционира, ќе треба да воспоставите нов.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s