Врска

Сложувалка

Вакви сложувалки можете да изработувате и сами и да ги користите во некои делови од часот, најчесто како интересен начин за откривање на целта на часот.

http://www.jigsawplanet.com/

By Тања Метикош Posted in Игри