Наставен лист „Грдото пајче“

Nastaven list – redosled na nastani – Grdoto pajce

Наставен лист во кој учениците треба да исечат и да подредат сликички според редоследот на настаните во приказната. Погоден е за да се провери дали учениците ја разбрале содржината на текстот.