Поставување линк во презентација

Почитувани колешки и колеги!

Забележав дека (од не знам која причина) некои линкови од моите презентации не функционираат на сите компјутери како што треба. Јас ги изработувам презентациите на наставничко компјутерче на кое сите линкови функционираат безпрекорно, но на ученичките компјутери забележав грешки. Ја изработив оваа презентација Postavuvanje link vo prezentacija во која е објаснета постапката за поставување  и менување линкови во презентација, како потсетување, со цел да им овозможам на сите колешки да ги поправат  грешните линкови во презентациите. Се извинувам на колешките доколку сум ги довела во непријатна ситуација поради неправилното функционирање на презентациите.

Поздрав, Тања Метикош

Postavuvanje link vo prezentacija