Детско пијано – музичка игра

 

Пијано на кое може да се свират композиции кои се прикажани со броеви (може и да се искористи на час по математика за повторување на броевите во прво одделение) а може да се свири и сопствена композиција. потоа композицијата може да се сними, преслуша и испрати.пијано

Барби свири на пијано

Игра за логично размислување

Што е потешко?

Треба со логично размислување да заклучиш која фигура има поголема маса и да кликнеш на неа. На почетокот е лесно но секое наредно ниво е се посложено. Интересна игра дури и за возрасните.