Математичка приказна – презентација

matematicka-prikazna-crvenkapa

Во приказната „Црвенкапа“ се вметнати математички задачи за прво одделение. Истата може да се прилагоди и за погорните одделенија. Ова добар начин да се интегрираат содржини и цели од математика и македонски јазик.