ИГРА БИНГО – Овошје и зеленчук

BINGO – OVOSHJE I ZELENCHUK

Со играта БИНГО се запознавме на обуките за Јазична писменост, но истата може да се користи и во Запознавање на околината. Во овој документ има 16 ливчиња подготвени за печатење за играта бинго на тема  „Овошје и зеленчук“.