Мојот прв Glogster

Глогстерот можам да го опишам како електронски плакат, на кој можеш да прикачуваш, текстови, видеа, музика, презентации,документи, линкови се со цел некоја содржина да ја прикажеш сестрано и во нашиот случај да ја доближиш на учениците на еден интересен начин. И јас се обидовда направам еден глогстер се надевам ќе ви се допадне.

http://metikosh.edu.glogster.com/edit/makedonska-azbuka/