МЕТОД НА ПРАЧКА

Дневна подготовка, презентација и наставен лист

MATEMATIKA Sobiranje i odzemanje do 7

METOD NA PRACKA – презентација

nastaven list + – do 7- METOD NA PRACKA