На буква на буква – од А до Ќ

Наставен лист за повторување на изучените букви  од А до Ќ во I одд.

Na bukva na bukva od A do K

Еколошко видео – Ози Озон

Видео за заштита на озонската обвивка, разбирливо за учениците  од помала возраст. Синхронизирано на српски јазик.

AРИТМЕТИЧКА ВЕЖБАНКА

Симулација која ќе го олесни совладувањето на множењето и делењето.

http://phet.colorado.edu/sims/arithmetic/arithmetic_mk.html

Математика за основну школу

,,Ova stranica je pokušaj da se objedini na jednom mestu rad učitelja i nastavnika koji gradivo matematike za osnovnu školu objavljuju na svojim blogovima.,,

На оваа станица се најде и мојот блог.

http://anicatr.weebly.com/makedonija7.html

I – IV

Oд I – IV е страница во која ќе најдете мноооогу учебници, наставни листови, задачи по математика но и по други предмети. Покрај тоа има и натписи поврзани со оценувањето. Истражувајте!

http://www.scoop.it/t/skola-svasta?page=2