Многу илустрирани активности за интегриран работен ден на тема вода. Погодно за II одделение.

MALA_KNJIGA_O_VODI