ВЕЛИГДЕНСКА БОЕНКА

VELIGDENSKA BOENKA   ВО PDF

VELIGDENSKA BOENKA  ВО  WORD

 

Во двата документи се наоѓа истата боенка, ја поставив во PDF затоа што сликите се изместуваат бидејки документот е работен во Open office, а во  WORD затоа што можеби некоја колешка ќе сака да ја промени големината на сликите во боенката.