Правилник за измена и дополнување на правилникот за интерна проверка на објективноста на оценувањето на наставникот кој не се оценува со екстерно тестирање

Izmena i dopolnuvanje na pravilnikot za proverka_objektivnost_na_nastavnik_osnovnoV2

Сообраќајни знаци – презентација

Оваа презентација ја превземав од http://www.slideshare.net од профилот Milicaimarina. Презентацијата ја преведов и малку ја изменив за да одговара на моите потреби за часот.

Soobrakajni znaci – obrabotka

Блог – Современо образование

Овој блог е на нашиот колега – Иле Михајловски ( одделенски наставник) . Во неговиот блог ќе најдете многу натписи кои ќе Ви помогнат  посебно во работата со децата со посебни потреби.

http://ilemihajlovski-nastava.blogspot.com/

Екстерно тестирање – прашања на албански јазик

Nastaven plan za 4. odd na albanski

Nastaven plan za 5. odd na albanski

Nastaven plan za 6. odd na albanski

Nastaven plan za 7. odd na albanski

Nastaven plan za 8.devetgodishno odd na albanski

Nastaven plan za 8.osumgodishno odd na albanski

Прашања за екстерно на македонски јазик за сите одделенија – за учебната 2013-14 (од минатата учебна година)

Nastaven plan za 4.odd na makedonski jazik

Nastaven plan za 5. odd na makedonski jazik

Nastaven plan za 6. odd na makedonski jazik

Nastaven plan za 7. odd na makedonski jazik

Nastaven plan za 8 devetgodisno na makedonski jazik

Nastaven plan za 8 osumgodisno na makedonski jazik

Врска

Линкот за прашањата за екстерно оценување за сите одделенија, наставни јазици и предмети

http://www.prasanjaeksterno.dic.edu.mk/QBank/ViewQuestion.aspx