Сообраќајни знаци – презентација

Оваа презентација ја превземав од http://www.slideshare.net од профилот Milicaimarina. Презентацијата ја преведов и малку ја изменив за да одговара на моите потреби за часот.

Soobrakajni znaci – obrabotka

Блог – Современо образование

Овој блог е на нашиот колега – Иле Михајловски ( одделенски наставник) . Во неговиот блог ќе најдете многу натписи кои ќе Ви помогнат  посебно во работата со децата со посебни потреби.

http://ilemihajlovski-nastava.blogspot.com/