Врска

Компјутерски задачи со собирање, одземање, множење и делење, задачи со одредување непозната, задачи со претставување броеви со манипулативи, читање време и тн.

http://www.helpfulgames.com/subjects/mathematics/

Сликовен распоред на часови (сликички)

Сликички со кои можете да изработите распоред на часови за вашата училница. Погодно за прво и второ одделение.

slikicki za slikoven raspored PDF dokument

Slikicki za slikoven raspored WORD dokument

КАРТИЦИ СО БРОЕВИ ДО 100

Ако секој лист  го испечатите го на различна хартија во боја, потоа листовите ги пластфицирате, ќе добиете  наставно средство кое можете да го користите повеќе генерации.

Kartici do 100

Врска

Доколку имате прожектор во училница, ова е незаменлива алатка за изучување на броевите до 100

http://www.iboard.co.uk/iwb/Interactive-Number-Square-Integers-691