Компјутерски математички задачи

Компјутерски задачи со собирање, одземање, множење и делење, задачи со одредување непозната, задачи со претставување броеви со манипулативи, читање време и тн.

http://www.helpfulgames.com/subjects/mathematics/

Сликовен распоред на часови (сликички)

Сликички со кои можете да изработите распоред на часови за вашата училница. Погодно за прво и второ одделение.

slikicki za slikoven raspored PDF dokument

Slikicki za slikoven raspored WORD dokument