КАРТИЦИ СО БРОЕВИ ДО 100

Ако секој лист  го испечатите го на различна хартија во боја, потоа листовите ги пластфицирате, ќе добиете  наставно средство кое можете да го користите повеќе генерации.

Kartici do 100