Сликовен распоред на часови (сликички)

Сликички со кои можете да изработите распоред на часови за вашата училница. Погодно за прво и второ одделение.

slikicki za slikoven raspored PDF dokument

Slikicki za slikoven raspored WORD dokument