Алатка за изработување наставни листови

Ова е алатка за изработување наставни листови по македонски јазик и математика, позитивно е тоа што може да се користи македонска поддршка.

http://www.education.com/worksheet-generator/

Презентации за IV одделение

Еве нешто и за четврто одделение. Мојата колешка Жаклина Атанасовска  ги споделува своите презентации со сите нас и ја збогати колекцијата на Изворче. Благодарм Жаки!

Energija i izvori

Konkretni i apstraktni imenki

KVIZ. Mak.j. povtoruvanje

Opisni pridavki

vremenska lenta – decenija

КВИЗ opisni pridavki i licni zamenki

КВИЗ именки глаголи придавки

НАЧИНИ НА ИНФОРМИРАЊЕ

Дополнителна литература – Македонски јазик за заедниците

Многу текстови,  песнички, разни активности,  дури мислам дека се поубави од нашите буквари, некои делови можат да послужат и за ПН или општество.

mak_jazik_zaednici_4_k3

mak_jazik_zaednici_4_k2

mak_jazik_zaednici_4_k1

РЕБУСИ

Во оваа презентација слајдовите се превземени и прилагодени на македонски јазик од колешката Валентина Бикова од Бугарија

RESHAVANJE REBUSI

ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ – БОЕНКА „БРОЕВИ – ДО 10“ И „БОЕНКА – МАКЕДОНСКА АЗБУКА“

Боенката за броеви до 10 содржи број и количество елементи кои со својата форма асоцираат на соодветниот број, а боенката азбука содржи мала и голема печатна буква со објект чие име започнува на соодветната буква.

boenka-broevi-do-10

boenka-makedonska-azbuka

Интересна идеја – направи сам

Погледнете ја анимацијата, може да се искористи идејата за учење на сите математички операции. Инаку овие клучеви се продаваат (во Англија предпоставувам ) како комплети за собирање, одземање, множење, делење, геометриски форми и што ли уште не…

 

 

СликаОдЕкран-2

Математички клуч

Уште наставни листови

 

RL Redosled na zborovite vo recenicata   – листот треба да се печати двострано, учениците треба да ги исечат зборовите по линиите, потоа правилно да ги подредат зборовите во речениците, потоа да ги свртат ливчињата од другата страна, доколку учениците правилно ги подредиле речениците кога ќе ги превртат ливчињата ќе добијат една есенска слика.

NL Prashalni recenici

tabela 100 – dodavanje 10

Nl Zatvaranje elektricno kolo

Критериуми за оценување поведение

Овие критериуми ги превземав од некоја српска страна ( не се сеќавам точно од каде, бидејки беше оддамна) и ги преведов. Сметам дека се многу добри и може да се применат и кај нас. Јас ги користам.

KRITERIUMI ZA OCENUVANJE POVEDENIE