Алатка за изработување наставни листови

Ова е алатка за изработување наставни листови по македонски јазик и математика, позитивно е тоа што може да се користи македонска поддршка.

http://www.education.com/worksheet-generator/

Презентации за IV одделение

Еве нешто и за четврто одделение. Мојата колешка Жаклина Атанасовска  ги споделува своите презентации со сите нас и ја збогати колекцијата на Изворче. Благодарм Жаки!

Energija i izvori

Konkretni i apstraktni imenki

KVIZ. Mak.j. povtoruvanje

Opisni pridavki

vremenska lenta – decenija

КВИЗ opisni pridavki i licni zamenki

КВИЗ именки глаголи придавки

НАЧИНИ НА ИНФОРМИРАЊЕ

Дополнителна литература – Македонски јазик за заедниците

Многу текстови,  песнички, разни активности,  дури мислам дека се поубави од нашите буквари, некои делови можат да послужат и за ПН или општество.

mak_jazik_zaednici_4_k3

mak_jazik_zaednici_4_k2

mak_jazik_zaednici_4_k1