Интересна идеја – направи сам

Погледнете ја анимацијата, може да се искористи идејата за учење на сите математички операции. Инаку овие клучеви се продаваат (во Англија предпоставувам ) како комплети за собирање, одземање, множење, делење, геометриски форми и што ли уште не…

 

 

СликаОдЕкран-2
Математички клуч

Уште наставни листови

 

RL Redosled na zborovite vo recenicata   – листот треба да се печати двострано, учениците треба да ги исечат зборовите по линиите, потоа правилно да ги подредат зборовите во речениците, потоа да ги свртат ливчињата од другата страна, доколку учениците правилно ги подредиле речениците кога ќе ги превртат ливчињата ќе добијат една есенска слика.

NL Prashalni recenici

tabela 100 – dodavanje 10

Nl Zatvaranje elektricno kolo