РЕБУСИ

Во оваа презентација слајдовите се превземени и прилагодени на македонски јазик од колешката Валентина Бикова од Бугарија

RESHAVANJE REBUSI

ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ – БОЕНКА „БРОЕВИ – ДО 10“ И „БОЕНКА – МАКЕДОНСКА АЗБУКА“

Боенката за броеви до 10 содржи број и количество елементи кои со својата форма асоцираат на соодветниот број, а боенката азбука содржи мала и голема печатна буква со објект чие име започнува на соодветната буква.

boenka-broevi-do-10

boenka-makedonska-azbuka