Презентации за IV одделение

Еве нешто и за четврто одделение. Мојата колешка Жаклина Атанасовска  ги споделува своите презентации со сите нас и ја збогати колекцијата на Изворче. Благодарм Жаки!

Energija i izvori

Konkretni i apstraktni imenki

KVIZ. Mak.j. povtoruvanje

Opisni pridavki

vremenska lenta – decenija

КВИЗ opisni pridavki i licni zamenki

КВИЗ именки глаголи придавки

НАЧИНИ НА ИНФОРМИРАЊЕ