Среќна Нова 2015 година

На сите ученици, родители и наставници им ја честитам Новата Година . Од срце  Ви посакувам Новата година да Ви биде исполнета со среќа и насмевки.

 

Собирање и одземање двоцифрени броеви

Природни науки – игри со Моли

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/science/

Овие игри е најдобро да се користат како презентација, затоа што за правилно играње и сваќање на суштината е потребно барем основно познавање на англискиот јазик.

Наставен лист – Мисловни стретегии

За неделата за консолидација

Mislovni strategii pdf

Mislovni strategii doc

За неделата за консолидација по математика

Ако сакате наречете го наставен лист или тест сеедно. Ги проверува целите од програмата за темата Броеви и систем на броеви. Сметам дека наставникот треба да даде усно напаствие пред решавање на секоја задача поединечно, поради потешкотеиите кои ги имаат учениците со читањето и разбирањето на содржините во овој период.

Broevi i sistem na broevi – pdf

Broevi i sistem na broevi – doc

Предпоставувам дека во  word документот се ке биде изместено но сепак Ви го испраќам доколку некој сака даизврши измени во задачите. Ви посакувам успешна работа!