Тематски тест – Животот и работата во училиштето – II одд.

Едниот тест е PDF а другиот во Word  за да можете да си направите некакви измени

Zivotot i rabotata vo ucilisteto – tematski test

Zivotot i rabotata vo ucilisteto – tematski test