Гласајте за нај ООР наставник

До сите мои пријатели,
Доколку мислите дека со мојата работа и споделување на отворени образовни ресурси на мојот блог „Изворче“ го заслужувам називот НАЈ ООР НАСТАВНИК, гласајте за мене на овој линк. Благодарам!
Одете на линкот,а не да кликате LIKE, таму не се бројат лајкови. Повторно благодарам!

Гласајте за Нај ООР наставник / Нај ООР професор