Дополнување реченици – читање со разбирање – 2 нивоа

Наставните листови се превземени и преведени од хрватски од колешката  Мира Чувидиќ.

DOPOLNUVANJE RECENICI