Наставни листови собирање и одземање едноцифрен и двоцифрен број

Sobiranje dvocifren so ednocifren broj

odzemanje ednocifren od dvocifren broj

+ i – so DE i E

Презентации математика и општество

Презентациите ( анимациите) најдобро функционираат на наставничките и школските лаптопи

Promena na mestata na broevite

semejstvo