Лектира – Зоки Поки

За моите ученици и за оние кои немаат библиотека во близина или немаат можност да ја купат книгата. Има уште денови од зимскиот распуст а нов снег нема, значи сега е вистинско време за читање лектира.

Lektira – ZOKI POKI – Olivera Nikolova

Долгорочно и среднорочно по ПН за второ полугодие

Ова планирање е превземено од колешката Билјана Илиоска од Прилеп. Од неа го превземавме и среднорочното планирање за прво полугодие затоа што навистина е квалитетно изработено со сите потребни елементи. Јас само го изменив месечното според новото упатство од БРО и го прилагодив на 37 часа затоа што според нашиот распоред имаме уште толку часови за реализирање.  Благодарност до колешката Билјана!

Dolgorocno i Srednorocno Prirodni nauki II pol

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 630,000 times in 2014. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 27 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

БРО објави нови упатства за ПН за второ полугодие, планирани по часови !

Upatstvo-prirodni nauki-I-2-polugodie

Upatstvo-prirodni nauki-II-2-polugodie

Upatstvo-prirodni nauki-III-2-polugodie

Upatstvo Prirodni nauki-III-vtoro polugodie-ALB

Upatstvo Prirodni nauki-II-vtoro polugodie-ALB

Upatstvo Prirodni nauki-I-vtoro polugodie-ALB

Полугодишна сумативна оцена за II одд

При сумативното оценување јас изработувам само високо ниво, потоа според следењето ги поправам  ( додавам или бришам) исказите така да одговараат на секој ученик поединечно затоа што ретко се случува двајца ученици да имаат идентични постигања. Оценките нема да одговараат за секој наставник затоа што работиме по различни планирања, но се надевам дека секој ќе може по нешто да искористи.

polugodishna-opisna-ocena-za-ii-odd-visoko-nivo

Календар за учебната 2014 – 15 год.

Овој календар го превземав од некоја од групите уште на почетокот на учебната година и многу ни помогна во планирањето и во изработката на распоредот на часови. Со негова помош распоредот го направивме така да на крајот од годината немаме од некој предмет вишок часови а од друг да ни недостасуваат. Доколку го немате превземено досега еве го испраќам со надеж дека ќе Ви помогне во среднорочните планирања за второ полугодие затоа што многу добро се воочуваат работните и неработните денови.

КАЛЕНДАР ЗА 2014 – 2015

Упатство по ПН за второ полугодие

Колешки, се обидов активностите од упатството за ПН за второ полугодие да ги поделам по часови по некаква логика во која ни сама не сум сигурна. Вака поделени има активности за 34 часа, во второ полугодие има 37 часа за ПН, така да 3 часа ни остануваат за консолидација. Ве молам погледнете го и кажете го своето мислење. Последните активности од темата карпи се прецртани затоа што се повторуваат.

Upatstvo_za_rabota-Prirodni_nauki-II_oddelenie-vto (1)