Лектира – Зоки Поки

За моите ученици и за оние кои немаат библиотека во близина или немаат можност да ја купат книгата. Има уште денови од зимскиот распуст а нов снег нема, значи сега е вистинско време за читање лектира.

Lektira – ZOKI POKI – Olivera Nikolova

Долгорочно и среднорочно по ПН за второ полугодие

Ова планирање е превземено од колешката Билјана Илиоска од Прилеп. Од неа го превземавме и среднорочното планирање за прво полугодие затоа што навистина е квалитетно изработено со сите потребни елементи. Јас само го изменив месечното според новото упатство од БРО и го прилагодив на 37 часа затоа што според нашиот распоред имаме уште толку часови за реализирање.  Благодарност до колешката Билјана!

Dolgorocno i Srednorocno Prirodni nauki II pol

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 630,000 times in 2014. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 27 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.