Упатство по ПН за второ полугодие

Колешки, се обидов активностите од упатството за ПН за второ полугодие да ги поделам по часови по некаква логика во која ни сама не сум сигурна. Вака поделени има активности за 34 часа, во второ полугодие има 37 часа за ПН, така да 3 часа ни остануваат за консолидација. Ве молам погледнете го и кажете го своето мислење. Последните активности од темата карпи се прецртани затоа што се повторуваат.

Upatstvo_za_rabota-Prirodni_nauki-II_oddelenie-vto (1)