Календар за учебната 2014 – 15 год.

Овој календар го превземав од некоја од групите уште на почетокот на учебната година и многу ни помогна во планирањето и во изработката на распоредот на часови. Со негова помош распоредот го направивме така да на крајот од годината немаме од некој предмет вишок часови а од друг да ни недостасуваат. Доколку го немате превземено досега еве го испраќам со надеж дека ќе Ви помогне во среднорочните планирања за второ полугодие затоа што многу добро се воочуваат работните и неработните денови.

КАЛЕНДАР ЗА 2014 – 2015