Полугодишна сумативна оцена за II одд

При сумативното оценување јас изработувам само високо ниво, потоа според следењето ги поправам  ( додавам или бришам) исказите така да одговараат на секој ученик поединечно затоа што ретко се случува двајца ученици да имаат идентични постигања. Оценките нема да одговараат за секој наставник затоа што работиме по различни планирања, но се надевам дека секој ќе може по нешто да искористи.

polugodishna-opisna-ocena-za-ii-odd-visoko-nivo

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s