Лектира – Зоки Поки

За моите ученици и за оние кои немаат библиотека во близина или немаат можност да ја купат книгата. Има уште денови од зимскиот распуст а нов снег нема, значи сега е вистинско време за читање лектира.

Lektira – ZOKI POKI – Olivera Nikolova

Долгорочно и среднорочно по ПН за второ полугодие

Ова планирање е превземено од колешката Билјана Илиоска од Прилеп. Од неа го превземавме и среднорочното планирање за прво полугодие затоа што навистина е квалитетно изработено со сите потребни елементи. Јас само го изменив месечното според новото упатство од БРО и го прилагодив на 37 часа затоа што според нашиот распоред имаме уште толку часови за реализирање.  Благодарност до колешката Билјана!

Dolgorocno i Srednorocno Prirodni nauki II pol