Парови броеви чиј збир е 10 односно 20

Преку оваа презентација учениците треба да ја воочат поврзаноста на определување на паровите броеви чиј збир е 20 со користење на знаењето на паровите броеви чиј збир е 10.

Parovi broevi do 10 i 20

Пиктограм – наставен лист и линк

PIKTOGRAM

PIKTOGRAM

На овој линк покрај пиктограм може да се изработи и бележење со цртички, представување со броеви,  графички дијаграм и спотограм ( претставување податоци со симболи)

СликаОдЕкранот

ПИКТОГРАМ

Игра – Комбинирани задачи со +, – , х , : – игра

Презентацијата е превземена од руски сајт а колешката Гордана Мисајловска ја преведе за нас.

IGRA – RESHAVANJE KOMBINIRANI ZADACHI

Наставен лист – Составување текстуална задача со пари.

NL – Sostavuvanje tekstualna zadaca so pari

NL – Sostavuvanje tekstualna zadaca so pari

ДОЛГОРОЧНО И СРЕДНОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ ПО МАТЕМАТИКА (поправено)

Воочивме некои грешки во планирањето за второ полугодие во однос на бројот на часовите. Направени се поправки само во однос на бројот на часовите.

DOLGOROCNO I SREDNOROCNO MATEMATIKA

DOLGOROCNO I SREDNOROCNO MATEMATIKA