Следење по ученик за интерно

Јас минатата година го користев овој инструмент. Го пополнив на тој начин што, кога објавија по кој предмет ќе ме оценуваат интерно,  од досието на учениците  ги извадив тие изработки ги внесов компјутерски датумите кога се изработени и исходите кои сум ги следела, потоа за секој ученик испечатив по еден примерок и знаците ги внесов рачно според моето следење што го водам на ниво на одделение. Листите заедно со изработките на учениците ги ставив во фолија и готово 🙂 На овој начин приложувам инструмент со 10 следења и 10 докази (изработки) според барањата во правилникот. Едноставно и лесно.  Доколку ви се допаѓа повелете!

Sledenje po ucenik za interno 

Еве и пополнет пример од минатата година

sledenje-po-ucenik-2

Да ја заштитиме планетата Земја – боенки

Денот на планетата помина но сеуште ја работиме темата за заштита на околината, па овие боенки може да се искористат.

17 18 19 20 21 23 24 43 62 72 82 93 103 115 122 164 218 316