СКАЛИ НА ПРОЦЕНКА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Од мојата секојдневна работа  и потребата од следење и бележење на постигањата на учениците при усното и писменото изразување дојдов до заклучок дека чек листите не се погодни за бележење на овие постигања на учениците. Затоа изработив скали на проценка. Скалата на проценка ги содржи индикаторите и место за запишување дата и содржина за која е проверен ученикот. Во празните полиња  се запишуваат имињата на учениците кои се проверени за соодветната содржина. Индикаторите ги изработив според анегдотските белешки што сум ги пишувала за моите ученици. Секој наставник може да си ги измени и прилагоди.

SKALI NA PROCENKA ZA MAKEDONSKI

One thought on “СКАЛИ НА ПРОЦЕНКА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК”

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s