Тематски тест – Растенијата и животните околу нас

Rastenijata i zivotnite okolu nas – tematski test

Rastenijata i zivotnite okolu nas – tematski test

НЛ – математика и ПН и една презентација

Basni

NL – dolzina masa zafatnina

NL – dolzina masa zafatnina

NL – Kalendar na vremeto

NL- Kalendar na vremeto

Математички игри за проценка, мерење и споредување МАСА

Преку неколку едукативни компјутерски игри учениците ќе имаат можност да мерат маса со вага

http://www.ictgames.com/mostlyPostie.html

Да мерат маса на вага со тегови

http://pbskids.org/cyberchase/math-games/poddle-weigh-in/

Да проценуваат и споредуваат маса

http://www.iboard.co.uk/iwb/Comparing-Animal-Weights-679

Да проценуваат и споредуваат за колку пати е потешко

http://www.iboard.co.uk/iwb/Estimating-Animal-Weight-687

ПРАШАЊА ЕКСТЕРНО ЗА УЧЕБНАТА 2014/15 ОД IV – IX одд.

Наставен план за 4 одделение – македонски

Наставен план за 5 одделение – деветгодишно – македонски

Наставен план за 6 одделение – деветгодишно – македонски

Наставен план за 7одделение деветгодишно- македонски

Наставен план за 8 одделение -деветгодишно- македонски

Наставен план за 9 одделение -деветгодишно- македонски

Наставни листови doc и pdf

Vreme za procitana kniga      Vreme za procitana kniga

Polozba, nasoka, dvizenje NL     Polozba, nasoka, dvizenje NL

Ziv.vesh – Lavirint     Ziv.vesh – Lavirint

Zivotni i zivealishta     Zivotni i zivealishta

PLAKANJE SO MONETI       PLAKANJE SO MONETI