ИНТЕРНО ОЦЕНУВАЊЕ

sledenje-po-ucenik-2

proverka_objektivnost_na_nastavnik_osnovnov2

Upatstvo za primena na Pravilnikot za interna proverka

Advertisements

Годишна оцена за II одд. – ВИСОКО НИВО

GODISHNA OCENA II ODD – VISOKO NIVO

Scientix

Scientix е европски проект за наставници кои предаваат природни науки со цел да се пронајдат начини да се доедуцираат наставниците преку работилници, Online курсеви, вебинари, конференции, размена на ресурси помегу наставниците од Европа се со цел да се зголеми интересот на уцениците за природните науки.

Логирајте се на страната и ќе имате пристап до ресурси кои ги објавуваат наставниците од Европа.

http://www.scientix.eu/web/guest

За подобро да се запознаете со овој проект разгледајте ја презентацијата

Scientix-prezzentacija (1)