Линк до – Прашалник за анализа на потребите на наставниците во основните и средните училишта

Почитувани наставници, со следниов прашалник би сакале да добиеме подетални информации во однос на Вашите мислења, потреби и гледишта поврзани со проектот „300 000 таблети“. Ве молиме одговорете на прашањата и споделете го овој прашалник во колегите од Вашиот колектив.

https://docs.google.com/forms/d/1xdqLC4_Fxafv81b_4sEXPltJeg2UtuSymehVq79uQEI/viewform