Наставни содржини – Ликовно – III одд.

Содржините се формирани според целите и предложениот фонд на часови по теми во програмата за ликовно образование. Останува на Вас да го определите времето на реализација и мотивот, водејки сметка за корелацијата со другите предмети. За секоја содржина се предвидени 2 наставни часа.

NASTAVNI SODRZINI – LIKOVNO – III ODD

One thought on “Наставни содржини – Ликовно – III одд.”

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s