Работа со компјутер и основи на програмирање – материјали

Здружението на информатичари на Македонија го подготви и го реализира наставниот дел од првичната обука за предметот Работа со компјутер и основи на програмирање. Материјалите можете да ги превземете на овој линк     http://zim.mk/obuka2015/