Компјутерски систем – хардвер и софтвер

Дневна подготовка, презентација, наставен лист.

Kompjuterski sistem

hardver i softver

Hardver i softver

03.09.2015 RAB SO KOM- Hardver i softver