Презентација – Правата на децата – дополнета

PRAVATA NA DECATA

Advertisements

Дневна подготовка – Играме со глувчето и со тастатурата

24.09.2015 Rab so kom. Igrame so gluvce i tastatura

Компјутерски систем – хардвер и софтвер

Дневна подготовка, презентација, наставен лист.

Kompjuterski sistem

hardver i softver

Hardver i softver

03.09.2015 RAB SO KOM- Hardver i softver