Ѕвезда на приказна – Текст „Златно срце“

Zvezda na prikazna

NL Zvezda na prikazna – Zlatno srce

Проверка на собирањето и одземањето – НЛ и презентација

proverka-na-odzemanjeto-so-sobiranje

NL Proverka 29.09.2015

Презентација – Испреместени букви

Имам сознание дека анимациите не функционираат на сите компјутери но на малителаптопи работат супер.

Ispremesteni bukvi