Емоции за оценување (семафор)

Emocii za ocenuvanje

Емоциите се печатат на хартија во боја. Секој ученик добива три емоции кои постојано ги чува во својот прибор. Со користење на емоциите се постигнуваат повеќе цели:

– зголемување на вниманието и мотивираноста,

– развивање способност за оценување и самооценување според дадени критериуми,

–  искажување на своето мислење и поткрепување на истото со факти 

Емоциите може да се користат на сите часови, во секој дел од часот: кога треба да ја следат и оценат презентацијата на другарчето ( на пр. читање, рецитирање, раскажување, усни одговори, решавање задача итн), кога треба да се самооценат, кога треба да го искажат степенот на задоволство од определена активност, кога треба да покажат колку научиле на часот, кога се донесува некаква одлука во одделението итн.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s